miércoles, 16 de enero de 2013

Argi necesita acogida/adopción urgente para tratar su patita (Bando)

DIFUNDO:

 Á pequena Argi atopárona na rúa a finais de setembro cunha patiña dianteira bastante danada. Ten arredor dun ano e é cariñosísima, encántalle que a collan en brazos e ronronear. Debido ó problema que ten na pata o refuxio non é o mellor lugar para ela, precisamos unha casa de acollida ou, mellor aínda, unha adopción. É bastante urxente, alguén que se ofreza a acollela aínda que só sexa mentres solucionamos o problema da patiña?
Xa está esterilizada e entregaríase con contrato de adopción, vacinada e desparasitada.

A la pequeña Argi la encontraron en la calle a finales de septiembre con una patita delantera bastante dañada. Tiene alrededor de un año y es cariñosísima, le encanta que la cojan en brazos y ronronear. Debido al problema que tiene en la pata el refugio no es el mejor lugar para ella, necesitamos una casa de acogida o, mejor aún, una adopción. Es bastante urgente, ¿alguien que se ofrezca a acogerla aunque sólo sea mientras solucionamos el problema de la patita?
Ya está esterilizada y se entregaría con contrato de adopción, vacunada y desparasitada.

Contacto: voluntariado.bando@gmail.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario